O NAS

Fountain of Knowledge

Od ponad 15 lat aktywnie tworzymy nową jakość w nauczaniu języków obcych, kładąc nacisk na funkcjonalne podejście oraz stosowanie materiałów autentycznych. W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 3500 dorosłych studentów.

Współpracujemy z ponad 100 polskimi i zagranicznymi firmami, takimi jak: Adamed, Chimera Prime, ITM, Onet, Polpharma, RASP, WSIiZ, w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów językowych, tłumaczeń oraz tworzenia oryginalnych materiałów, np. newsletterów firmowych, quizów językowych czy materiałów ELT.

Szczególne osiągnięcia

– Pierwszy opiniotwórczy magazyn do nauki języka angielskiego dla dorosłych w Polsce.

– Autorski projekt służący promowaniu oraz wprowadzaniu dwujęzyczności wśród dorosłych studentów. Projekt ogólnopolski. 

Skuteczna edukacja językowa opiera się głównie na zasobach i doświadczeniu ucznia, stawiając sobie za cel zaangażowanie wszystkich jego zmysłów. Dąży do autentyczności i interaktywności, co sprzyja głębszemu przyswajaniu wiedzy oraz aktywnemu uczestnictwu w procesie nauki.

MG

Mariusz Gomuła

— CAREER TRACKS

2009
2016
2018
2021

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Pierwszy klient korporacyjny

Adamed

Nasz największy klient korporacyjny. Uczymy kadrę kierowniczą oraz specjalistów

Newsweek Learning English

Razem z RASP wydajemy pierwszy w Polsce opiniotwórczy magazyn do nauki angielskiego

Debate Club

Nawiązujemy współpracę z WSIiZ w Rzeszowie

— ACHIEVEMENTS

2016
2018
2021
2024
Pierwszy milion przychodów!
1. Magazyn Newsweek Learning English

2. Współpraca z RASP
1. Debate ClubEnglish

2. Współpraca z WSIiZ
NLE - Najlepiej sprzedający się magazyn do nauki angielskiego!

— BIO

Mariusz Gomuła
Jest anglistą i amerykanistą, a także współzałożycielem i redaktorem prowadzącym magazynu „Newsweek Learning English”.

Życiorys i Kariera Zawodowa

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Neofilologii oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich (UW). Specjalizuje się w metodyce nauczania języka angielskiego oraz w kulturze i literaturze krajów anglosaskich, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jako założyciel i właściciel firmy szkoleniowej Fountain of Knowledge – Nauka Języków Obcych, współpracował z wieloma polskimi i międzynarodowymi firmami, takimi jak Accenture, Adamed, Polpharma, RASP czy WSIiZ. Jego obszary działania obejmują audyty językowe, szkolenia językowe i biznesowe, coaching językowy oraz tłumaczenia specjalistyczne.

W 2018 roku, we współpracy z RASP, stworzył pierwszy w Polsce opiniotwórczy magazyn do nauki języka angielskiego dla dorosłych. Pod jego redakcją magazyn “Newsweek Learning English” ustanowił standardy w nauczaniu języka angielskiego w Polsce, kładąc nacisk na autentyczne materiały oraz funkcjonalne podejście.

Działalność Społeczna i Edukacyjna

Poza prowadzeniem magazynu i firmy szkoleniowej, Mariusz angażuje się w działalność społeczną i edukacyjną. Jest założycielem „Debate Club” – klubu dyskusyjnego, który promuje dwujęzyczność w polskich firmach i instytucjach publicznych.

Mariusz Gomuła

ZAUFALI NAM

Opinie klientów